Ansiklopedi D Harfi Kimdir

DİPA NUSANTARA

(Aidit) Endonezyalı siyaset adamıdır. 1923 yılında Sumatra’da doğmuştur. 1943 yılında Endonezya komünist Partisine girdi ve Endonezya’yı bağımsızlığına kavuşturmak için Gerakan indonesia-Merdeka birliğini kurdu. Bu yüzden 1945 yılında bir kez Japonlar tarafından, bir kez de Hollandalılar tarafından tutuklandı. Partisinin önce merkez komite üyesi (1947), sonra siyasi büro üyesi oldu (1948). Fakat Madiun’daki komünist ayaklanması (1948) üzerine, Lukman ile beraber memleketten kaçmak zorunda kaldı. Kızıl Çin’de ve Ho Şi Minh Vietnam’da iki yıl kadar kaldıktan sonra, arkadaşı ile beraber Cakarta’ya döndü (Temmuz 1950). İndonezya Komünist Partisinin eski yöneticilerini uzaklaştırıp siyasi büronu başına geçti (7 Ocak 1951). Eski yöneticilere yüklediği suç, hiçbir sonuç vermeyeceği önceden bilinen, 1948 ayaklanmasına ön ayak olmalarıydı. İndonezya hükümeti Aidit’e karşı şiddetli bir sindirme politikası uygulamaya başladı. Binlerce faal partili tutuklandı, Aidit’de, 1951 Ağustos’undan 1952 yılının başına kadar memleketten uzaklaştı. Hükümet, partinin rejime karşı herhangi bir harekete kalkışmadığını teslim etmek zorunda kalınca, tekrar memleketine döndü. 1956’da Millet meclisine girdi. Komünist partiyi resmi olarak yeniden düzene soktu ve sınıf mücadelesini ikinci plana iterek milli mücadeleyi ön plana aldı. Meseleye bu açıdan bakan Sukarno, Aidit’in ve par­tisinin memleket idaresine katılmalarını kabul etti, fakat bu durumdan endişeye düşen milliyetçi çevreler ve ordu 1965 Ekim’inde ayaklandı. Sukarno fiilen iktidardan uzaklaştırıldı, komünistlere karşı kovuşturma başladı. Parti başkanı Aidit, ayaklanma başlar başlamaz gizlenmişti. Resmi çevrelerce kayıp sayılmasına rağmen, 1965 yılında tevkif edilip öldürülmüş olması büyük bir ihtimal dahilindedir

Yorum Ekle

Click here to post a comment