Ansiklopedi D Harfi Kimdir

DUKAKİNZADE AHMED PAŞA

(Duka da denir). Osmanlı devlet adamıdır. Ailesinin Norman, Fransız veya Alman olduğu söylenir. Büyük dedesi Jean, İşkodra’da bir dukalık kurmuş, zamanla aile Arnavutlaşmıştı. Fatih Sultan Mehmed zamanında Jean’ın oğlu İstanbul’a geldi. İki oğlu Müslüman olmuş, Ahmed ve Mahmud adlarını almışlardı. İkisi de saraya alındı, Mahmud öldü. Ahmed sarayda çabuk ilerledi ve dikkati çekti, 1. Selim devrinde vezir oldu. Çaldıran savaşında (1514) Padişahla beraberdi. Bir ara sadrazamlık yaptığı rivayet edilir. Amasya’da çıkan yeniçeri ayaklanmasında 1. Selim, Ahmed Paşayı teşvikçiler arasında saydığı için onu bizzat hançeriyle yaraladı, sonra da öldürttü. Oğlu Mehmed Paşa Mısır beylerbeyliği yaptı (1554- 1556). 1515 yılında Amasya’da öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment