Ansiklopedi D Harfi Kimdir

DÜKAKİNZADE AHMED

16. yüzyılda yaşamış olan Divan şairidir. Şiirlerinde Vahdet-i vücut (varlık birliği) felsefesini dile getirdi. Divan’ı vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment