Ansiklopedi E Harfi Kimdir

EKMEKÇİZADE AHMED PAŞA

Osmanlı maliyecisi ve devlet adamıdır. Edirne’de doğmuştur. Cizyedar, mukataacı, defterdar vekili, başdefterdar oldu. Uzun süre bu vazifede kaldı, 1613’te azledilerek Rumeli, Karaman ve Halep valiliklerine gönderildi. Sadrazam Öküz Mehmed Paşanın İran serdarlığında Sadaret kaymakamı oldu (1615), onun azlinde sadrazam olmak istediyse de başaramadığı için 1617 yılında üzüntüsünden öldü. Ölümünden sonra yüz yük (bir milyon) akçesi çıkmıştı. Mali işlerde çok kabiliyetli, fakat çok yalancı olduğu söylenir. Edirne’de tamamlanmamış bir hanı, İstanbul’da Vefa’da bir medresesi vardır. Ayrıca Kocamustafapaşa camiine bir kapı ve mahfel ile Eyüp camiine de musalla önündeki ilaveyi yaptırmıştır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment