Ansiklopedi E Harfi Kimdir

EKREM AKURGAL

Türk arkeoloğudur. 1911 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1931’de İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. 1933-1941 Yıllarında Berlin’de arkeoloji tahsil etti ve doktorasını yaptı. 1941’de Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinde asistan, daha sonra Doçent, 1949 yılında Profesör, 1959 yılında da Ordinaryüs Profesör unvanını aldı. 1948 yılından bu yana İzmir, Sinop, Daskyleion, Foça, Çandarlı ve Erythrai kazılarını idare etti. Türk Tarih Kurumu, Anıtlar Yüksek kurulu üyesi olan Ekrem Akurgal, Avusturya, Almanya Arkeoloji Enstitüleri asli, Londra’da Hallenic Studies derneği ve Amerika Arkeoloji Enstitüsünün şeref üyeliğine seçilmiştir. 1960 Yılında kendisine Bordeaux üniversitesi tarafından fahri doktorluk payesi verilen Ekrem Akurgal, 1961-1962 yılında Princeton Üniversitesinde misafir Profesör ve Senior Fellow olarak ders vermiştir. Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Anadolu Arkeolojisi kürsüsünü yönetmiştir. Ekrem Akurgal’ın eserlerinin büyük bir kısmı Avrupa ve Amerika’da yayımlanmıştır.

Başlıca eserleri şunlardır: Lykische Reliefs (Likya Kabartmaları) [Berlin, 1942]. Remarques Stylistiques (Oslup Üzerinde Düşünceler) (Ankara, 1946]. Spathethitisclte Bildkunst (Geç Hitit Sanatı) [Ankara, 1949). Phrygische Kunst (Frigya Sanatı) [Ankara, 1955]. Die Kunst der Anatoliens (Anadolu Sanatı) [Berlin, 1961). Die Kunst der Hethiter (Hitit Sanatı) [Münih, 1961]. The Art of the Hittites (Hitit Sanatı) (Londra, New York, 1962). Arte Degli Hititi (Hititlerin Sanatı) [Firenze, 1962]. Orient and Okzident (Doğu ve Batı) [Baden Baden, 1966]. Treasures of Turkey (Türkiye’nin Hazineleri) [New York, 1966] (Bu eser Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcaya çevrilmiştir). Urartusche und Altiranische Kunstzentren (Urartu ve Eski İran Sanat Merkezleri) [Ankara, 1968]. The Birth of Greek Art (Grek Sanatının Doğuşu) [Londra, New York, 1968].

Yorum Ekle

Click here to post a comment