Ansiklopedi E Harfi Kimdir

ENVER AKA

Asker ve siyaset adamıdır. (Edirne 1901). Kuleli Askerî lisesinde öğrenciyken, Kurtuluş savaşına katılmak üzere Anadolu’ya kaçtı. Ankara Zabit talimgâhını birincilikle bitirdi. 1930’da kurmay, Moskova, Paris ve Londra’da askeri ataşe, 1951’de general, SHAPE ve CENTO’da Türk temsilcisi olarak görevler yaptı. 1960’ta emekli oldu. Adalet partisinden Balıkesir senatörü (1961), Cumhuriyet senatosu başkanı (6 Kasım 1963-2 Aralık 1965) adaylığını koymadı ve Cumhuriyet senatosu üyeliği 1968’de sona erdi.

Yorum Ekle

Click here to post a comment