Ansiklopedi F Harfi Kimdir

FENNA HÜSREV ADUDUDDEVLE

Büveyhi hükümdarlarındandır.  936 yılında İsfahan’da doğmuştur. Amcası tarafından veliaht gösterildi ve onun ölümü üzerine 14 yaşında tahta geçti. İlk başarısını Kirman’ı ele geçirerek kazandı. Sonra Umman’ı elde etti ve 975’te, Vasit yakınında Alptigin komutasındaki Türkleri yenerek Bağdat’a girdi. Türklerle beraber çekilen Abbasi halifesi Tailillah’ı hediyeler vererek geri getirtti. Adududdevle 976 yılında büyük bir ordu ile Irak üzerine yürüdü. Amcasının oğlu Bahtiyar’ı yenerek Basra’ya girdi. Bundan sonra da fetihlere devam eden Adududdevle sınırlarını Curcan ve Taberistan’a kadar genişletti. Halife tarafından kendisine Sultan ünvanı verildi. Çağının en parlak hükümdarlarından sayılır. Memleketinin çeşitli bölgelerinde hastaneler, bentler, saraylar yaptırdı. Alimler, şairler ve sanatkârlar onun şahsında iyi bir koruyucu buldular ve eserlerini ona ithaf ettiler. Adududdevle üç yıl devam eden bir sara hastalığı sonunda 983 yılında Bağdat’ta öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment