Ansiklopedi F Harfi Kimdir

FİRARİ AHMED FEVZİ PAŞA

Osmanlı kaptanıderyasıdır. Girit’te Rum asıllı olarak doğdu. Gençliğinde İstanbul’a geldi ve Çengelköy’de bir süre ka­yıkçılık yaptı. Önce bostancıbaşı Osman Paşa’nın, sonra serasker Koca Hüsrev Paşa’nın himayesine girdi. Binbaşı ve miralay oldu. 1830’da hassa feriki, 1832’de mabeyn müşiri oldu. 1833’te Aynalıkavak tenkihnamesi gereğince Rus donanmasının Osmanlı devletine yardıma gelmesi üzerine, Rusya’ya fevkalade elçi olarak gönderildi. Dönüşünde kaptanıderya vekili, kısa bir süre sonra kaptanıderyalığa getirildi (1836). Ahmed Fevzi Paşa bu mevkie geçer geçmez tersane işlerinde ıslahata girişerek bahriye müsteşarlığını kurdu.

1837’de Trablusgarp ve Akdeniz adalarının asayişini kontrol etmek üzere sefere çıktı. Mısır valisi Mehmed Ali Paşa gailesi sebebiyle, 1838 yılı sonlarında 24 parça gemi ile Akdeniz’e açılan Ahmed Fevzi Pa­şa, 2. Mahmud’un öldüğünü, tahta Abdülmecid’in geçtiğini ve Hüsrev Paşanın da sadrazam olduğunu öğrendi. İstanbul’a dönmeyi hayatı için tehlikeli bulan Ahmed Fevzi Paşa, kurtuluşu Mısır’a gidip donanmayı Mehmed Ali Paşa’ya teslim etmekle buldu. Bu sebeple Firari adıyla tanınmıştır. Londra antlaşmasına (1841) göre donanma Osmanlı devletine iade edildiği halde Ahmed Fevzi Paşa affedilmedi ve orada kaldı. 1843 yılında da Mısır’da cariyeleri tarafından zehirlenerek öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment