Ansiklopedi F Harfi Kimdir

FRİEDRİCH ADLER

Avusturyalı sosyalisttir. Viyana’da 1879 yılında doğmuştur. Victor Adler’in oğludur. 1914’ten önce Avusturya Sosyal-Demokrat partisi sol kanadının lideri, partinin sekreteridir. 21 Ekim 1916’da başbakan kont Stürgkh’ü öldürdü, mahkûm oldu, fakat 1918 mütarekesinde serbest bırakıldı. Avusturya cumhuriyetinin ilk zamanlarında faal bir rol oynadıktan sonra, 1923’te Zürich’de, Sosyalist Entemasyonal’in sekreteri oldu. 1960 yılında Zürich’te ölmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment