Ansiklopedi G-Ğ Harfi Kimdir

GAZA’LI AİNEİAS

Palestine, Gaza’da 460 yılı civarında doğmuş olan bir filozoftur. İskenderiye’de yeni eflatuncu Hierokles’in müridi idi. Daha sonra bu şehirde retorik ve felsefe dersleri verdi. Hıristiyan olunca, ruhun ölümsüzlüğü ve vücudun dirilmesi konularını ele alan Theophrastus adlı bir diyalogda putperest teorilere karşı çıktı. Elimizde yirmi beş Mektup’u vardır. 520 yılı civarında öldüğü sanılmaktadır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment