Ansiklopedi H Harfi Kimdir

HAFIZ AHMED PAŞA

Osmanlı sadrazamıdır. 1564 yılında Felibe’de doğmuştur. Felibe’li bir müezzinin oğludur. Sesinin güzelliği ile dikkati çekti. 1. Ahmed devrinde saraya alındı. Muhasiplik, doğancıbaşılık yaptı. 1608’de kaptanıderya, 1609’da Şam beylerbeyi iken Bağdat’taki Bekir Subaşı olayını bastırdı, fakat Safevi hükümdarı Abbas’ın şehre girişini önleyemedi. 1625’te sadrazam ve İran serdarı olarak Bağdat’ı geri almak için şehri sekiz ay kuşattı, başarıya ulaşamayıp geri çekilince görevlerinden azledildi (1626). İstanbul2a gelince 4. Murad’ın kız kardeşi Ayşe Sultan’la evlenerek ikinci vezir oldu. 1631’de ikinci defa sadrazam tayin edildi. Topal Receb Paşa’nın el altından körüklediği sipahi ayaklanmasında 4. Murad’ın kendisini kurtarma gayretlerine rağmen, asiler arasına kılıçla dalarak dövüştü ve öldürüldü (1 Şubat 1632). Aynı zamanda şair olan Ahmed Paşa’nın Bağdat zaferi sırasında 4. Murad’a gönderdiği manzum Şikayetname’si meşhurdur.

Yorum Ekle

Click here to post a comment