Ansiklopedi H Harfi Kimdir

HALİD AKMANSU

Asker ve siyaset adamıdır. 1884 yılında Daday’da doğmuştur.-İstanbul 1953). Harp akademisinden kurmay yüzbaşı olarak çıktı (1909) ve merkezi Şam’da bulunan Beşinci orduda görevlendirildi. Birinci Dünya savaşında Irak cephesinde bulundu. Mütarekede, Diyarbakır’da On üçüncü kolordu kurmay başkanı iken, İstanbul hükümetinin emriyle Atatürk’ü tevkif etmek ve Sivas kongresini dağıtmak isteyen Ali Galip’in yakalanmasında hizmeti görüldü. Sakarya Meydan muharebesinde üçüncü Kafkas tümenine, Büyük Taarruz’da da beşinci Kafkas tümenine kumanda etti. 2, 3 Eylül 1922 gecesi Uşak dolaylarında Yunan başkumandanı General Trikopis ile İkinci kolordu kumandanı General Diyenis’i Halit Akmansü’nün tümenine bağlı süvari keşif birliği esir etti. 1923’te Kastamonu milletvekili seçildi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına girdi. 1927’den sonra siyasetten çekildi. 1953 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment