Ansiklopedi H Harfi Kimdir

HAMDİ SUAT AKNAR

Türk hekimidir. 1873 yılında Harput’da doğmuştur.-? 1936). Çengelköyü Tıbbiye idadisinde okudu. Askeri tıbbiyeyi yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. Almanya’da 4 yıl anatomi öğrenimi yaptı. Gülhane’ye patolojik anatomi hocası oldu. Duyunu Umumiyede doktorluk ve Mektebi Tıbbiye’de patolojik anatomi hocalığı yaptı. Meşrutiyetten sonra iki tip mektebi birleşince, yeni Tıp fakültesinde patolojik anatomi hocası oldu. Dârülfünun Üniversite haline getirilinceye kadar bu görevde kaldı (1933). Üniversite reformunda kadro dışı bırakıldı. Kanser üzerinde araştırmalarda bulundu. 1925 yılında bu konu için Haydarpaşa’daki laboratuarında özel bir kısım ayırmıştı. 1932’de Kanser Mücadele ve Taharri cemiyetini kurdu.

Tahlil için hastalardan veya cesetlerden alınan parçaları muhafaza etmek üzere bir eriyik yaptı, kelatelyoma’yı buldu. Bitkilerdeki urların kanser olmadığını ispatladı ve klasik kitaplarıyla Türkiye dışında ün kazandı. Tegrih-i Maraz-i Umumi (Genel Patolojik Anatomi) 1911, Feth-i Meyyit ve Tegayyurat-i Teşrihiyenin Teşhisi (Otopsi ve Anatomik Bozuklukların Teşhisi) [3. bas. 1921] adlı iki kitabı vardır. Sayısı 40’1 bulan tebliğ ve araştırmalarının çoğu yabancı memleketlerde yayımlanmıştır. Acta Concerologica dergisinin yazı heyetinde idi. 1936 yılında vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment