Ansiklopedi H Harfi Kimdir

HEZARPARE AHMED PAŞA

Sultan İbrahim devri sadrazamlarındandır. İstanbul’da doğmuştur. Ahmed Paşa, bir sipahinin oğlu idi. Defterdar Ömer Efendi’ye daha sonra da sadrazam Kara Mustafa Paşa’ya intisap edip tezkireci, mevkufatçı, defteremini, 1646’da defterdar oldu. 1648’de de sadaret kaymakamlığı yaptı, bundan bir ay sonra da sadrazam ve aynı zamanda saraya damat oldu. Sultan İbrahim’in masraflarına para yatiştirmek için etrafa baskı yapması, özellikle padişahın samur merakından dolayı varlıklı kimselerden vergi halinde samur kürk toplaması, memuriyetleri fazla para verene tevcih etmesi halkın nefretini çekti. 1648 de Sultan İbrahim’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanan ayaklanmada, İstanbul’da öldürülmüş, cesedi parça parça edilmiştir. Hezarpare lakabı bundan dolayı verilmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment