Ansiklopedi I-İ Harfi Kimdir

İBRAHİK HAKKI AKYOL

Türk coğrafyacısıdır. 1888 yılında Silistre’de doğmuştur. İlk ve orta tahsilini

Silistre’de yaptı. 1900’de Galatasaray Lisesine girdi, buradan mezun olduktan sonra,

Milli Eğitim bakanlığı tarafından Avrupa’ya gönderildi. Lausanne’da üç yıl fizik ve tabiat ilimleri okudu. Birinci Dünya savaşında Türkiye’ye döndü ve 1916 yılında Almanya’ya gönderildi. Orada da üç yıl coğrafya tahsil etti. 1923 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fiziki Coğrafya kürsüsü profesörlüğüne getirildi. Türk Coğrafya kurumunun kurucularındandı.

1950 yılında İstanbul’da vefat etti. Çeşitli dergilerde çıkan ilmi makalelerinin dışında yazdığı başlıca eserler şunlardır:

Geyve Civarında Yılanda Heyelanı (A. Müştak ve A. Malik ile İstanbul) 1340. Umumi Coğrafya (Galvedes ve Maureit’den tercüme, 2 C. İstanbul} 1341. İzmir Civarının Bünyesine ait Tetkikler (İstanbul) 1930. Ankara Civarında Suların Cereyanına ve Onlardan İstifadeye dair Mülahazalar (İstanbul) 1930. Göksu Vadisinde Gölcük Menderesi (İstanbul) 1934. Fiziki Coğrafya lstılahlarına dair Lügatçe (İstanbul) 1939. Umumi Coğrafya (Ders Notları, İstanbul) 1940. Mevzii Coğrafya (Ders Notları, İstanbul) 1941. 37 Birincikanun 1939 Erzincan Yer Depremi (Batı kısmı, İstanbul) 1942. Umumi Coğrafyaya Giriş (İstanbul) 1951.

Yorum Ekle

Click here to post a comment