Ansiklopedi I-İ Harfi Kimdir

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAKAL

Türk siyaset ve devlet adamıdır. 1911 yılında Sakarya Pamukova’da doğmuştur. İstanbul

Erkek lisesinden sonra Mülkiye mektebini bitirdi (1933). Siyasi hayata atılmadan önceki yıllarını çeşitli devlet hizmetlerinde geçirdi. Maliye müfettiş muavinliği ve Maliye müfettişliği (1942-1944), Londra Büyükelçiliği mali müşavirliği (1942-1944), Maliye Bakanlığı Tetkik kurulu üyeliği, Ticaret Bakanlığı iç ticaret umum müdür muavinliği ve aynı bakanlık teftiş heyeti reisliği (1944- 1946) yaptı.

Siyasete 1946 yılında C.H.P. Kocaeli milletvekili olarak atıldı. Bu devrenin son yılında Şemsettin Günaltay kabinesinde Maliye bakanı oldu (1949). Bakanlığı sırasında gelir ve kurumlar vergisi, vergi usul kanunu ve emekli sandığı kanunu gibi mevzuatın kanunlaşmasını sağladı. 1950 yılında iktidarın el değiştirmesiyle siyasi hayatı kısa bir kesintiye uğradı. Bu devrede partisinin çeşitli kademelerinde görev almakla beraber asıl meşgalesi avukatlıktı. 1957’de Ankara’dan milletvekili seçildi, iki yıl sonra partisinin genel sekreterliğine getirildi. 1961’de Kurucu meclis üyeliğine seçildi ve bunu takip eden iki seçimde de (1961 ve 1965) Ankara milletvekili olarak parlamentoda kaldı. 1959 mali bütçesi hakkında yaptığı etraflı konuşma, C.H.P. tarafından istikrar Politikası adı ile kitap halinde yayımlandı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment