Ansiklopedi K Harfi Kimdir

KÂMİL AKDİK

(Hacı Kâmil Efendi diye de tanınır), Hattattır. 1862 yılında İstanbul’da doğmuştur. Rüştiye tahsilinden sonra Dahiliye nezareti ve Sadaret kalemlerinde vazife aldı. 1895’teDivan-ı Hümayun-ı Mühimme kaleminde namenüvis oldu. Yıllarca devletin önemli antlaşma ve beratlarını yazdı. 1909’da Nişan-ı Hümayun kaleminde hutut-i mütenevvia (hatçeşitleri) hocalığına tayin edildi. Bütün yazı tarz ve üsluplarını öğretiyordu. 1914’te Padişahın emriyle kendisine Reisühattatin, hattatların en büyüğü unvanı verildi. Cumhuriyetin ilânından sonra bu vazifesi son bulan Kâmil Efendi, bir süre Medreset-ül-Hattatin’de sülüs, nesih ve rık’a hocalığı yaptı. Bu müessese de kapanınca Şark Tezyinat mektebi yazı hocalığına getirildi. 1936’da Güzel Sanatlar akademisi yazı hocası oldu. Bir ara, Mısır veliaht Prens Mehmed Ali Paşa camiin yazılarını yazdı. Sülüs, nesih, cell dinin davetiyle Kahire’de, Prensin yaptırdığı vani yazıda ve tuğra çekmede çok ustaydı. Çeşitli müzelerimizde yazıları vardır. Çağımızın en büyük hat (yazı) üstadıdır.  1941 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment