Ansiklopedi K Harfi Kimdir

KAYSERİLİ AHMED PAŞA

Türk denizcisidir. 1806 yılında Kayseri’de doğmuştur. Nefer olarak donanmaya girdi, kısa zamanda subay oldu. Riyale (tuğamiral), patrona (tümamiral) [1845] kapudaneliğe (oramiral) yükseldi. Kırım savaşında Osmanlı Karadeniz filosuna kumanda etti (1853-1856). Sivastopol’un alınmasında yararlığı görüldü ve vezirliğe yükseldi. Akdeniz adaları, Sayda ve Yanya valiliklerinden sonra Bahriye nazırı oldu (1873). İkinci defa Bahriye nazırı olduğunda (1875) Abdülaziz’in tahttan indirilmesini denizden destekledi. 4. Murad’tan sonra tahta geçen 2. Abdülhamid tarafından kaptanıderyalıktan azledilerek 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Tuna valiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Yaşlı ve hasta olduğu için Rusçuk kumandanı iken İstanbul’a dönmesine izin verildi. 1878 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment