Ansiklopedi K Harfi Kimdir

KENAN AKYÜZ

Yeni Türk Edebiyatı Profesörüdür. 1911 yılında Yanya’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yaptıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi (1934). Aynı yılYüksek öğretmen okulundan da mezun oldu. Doçentliğe (1944) ve Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinde yeni Türk edebiyatı profesörlüğüne yükseldi (1954).

Başlıca eserleri: Tevfik Fikret (1941) [monografi), Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi (1953, 1958, 1969) [antoloji]. Ziya Paşanın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar (1964) [inceleme]. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1969) [araştırma]. Fundamenta’nın la Litterature Moderne de Turquie (1964) maddesi. Yayına hazırladığı eserler: Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’si (1960). Aynı yazarın Gülnihal’i (1960) ve Zavallı Çocuk’u (1960). Abdülhak Hamid’in Finten’i (1964).

Yorum Ekle

Click here to post a comment