Ansiklopedi Kimdir L Harfi

LAZ AHMED PAŞA

Osmanlı sadrazamıdır. Trabzon’da doğmuştur. Laz unvanı ile anılır. Tespit edilebilen ilk memuriyeti ibrail nazırlığıdır. Bu vazifede iken Tirsiniklioğlu, Yılıkoğlu, Pazvandoğlu gibi asi Rumeli âyanı ile mücadele etti. 1806-1812 Osmanlı-Rus harbinde İbrail’i Ruslara karşı müdafaa etti, fakat yardım alamadığı için kaleyi teslim etmek zorunda kaldı (Ocak 1808). Sadaret kaymakamı Ahmed Şakir Paşanın tavsiyesi ile sadrazam oldu (15 Nisan 1811). Sadrazamlıktaki ilk başarısı Rusçuk’u Ruslardan geri almasıdır. Ancak Osmanlı ordusunun da durumu iyi olmadığından Ahmed Paşa, Rus orduları kumandanı Kuruzof’un (28 Ekim 1811) ateşkes teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Bükreş antlaşması onun sadareti zamanında imzalandı. Ahmed Paşa Bükreş antlaşmasının imzalanmasından sonra sadaretten atılarak 15 Kasım 1812’de Bursa’­ ya sürüldü. 1816 Yılında affedildi ve Erzurum valiliğine tayin olundu. Erzurum’da iki seneye yaklaşan bir valilik devrinden sonra 1818 yılında burada öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment