Ansiklopedi Kimdir M Harfi

MAHMUD BİN MEHMED AKSARAYİ

14. yüzyılda yaşamış olan Selçuklu tarih yazarıdır. Selçuklu devletinin son zamanlarında Aksaray yöresi maliyesinde çalıştı. Moğollar Anadolu’yu işgal edince bir süre de onların hizmetinde memurluk yaptı. İbni Bibi tarihine bir zeyl yazdı. Kitabına Müsamerat-ül-Ahyar (Hayırlıların Gece Sohbeti) adını verdi ve bunu, o sırada Anadolu genel valisi bulunan Emir Çobanoğlu Timurtaş’a sundu (1323). Eser Farsçadır. Nuri Gençosman tarafından Türkçeye çevrilerek yayımlanmıştır (Ankara 1943). Hem İbni Bibi’yi tamamlamakta, hem de kendisinin şahit olduğu olaylar bakımından büyük bir değer taşımaktadır. Aksarayi bu kitapta İlhanlı devletinin yüksek memurlarına pek dokunmamakta, zulüm ve yolsuzluğu yapanların daha çok küçük memurlar olduğunu ileri sürerek hissi davranmaktadır. Kitap, Selçukluların sonu ve beyliklerin ilk zamanları için çok önemli bir kaynaktır. Eserin dünyada iki yazma nüshası vardır. Biri Ayasofya (nu. 3 143), diğeri Nuruosmaniye (nu. 827) kütüphanesindedir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment