Ansiklopedi Kimdir M Harfi

MUHİTTİN AKYÜZ

Asker ve siyaset adamıdır. 1870 yılında Ankara’da doğmuştur. Harbiye’den mezun olduktan sonra aynı okulda öğretmenlik yaparken, öğrencilerine zararlı fikirler aşıladığı gerekçesi ile tutuklandı ve Taşkışla Divanı Harbi tarafından rütbesi indirilerek Diyarbakır’a sürüldü.

Meşrutiyet’in ilanından sonra Beyoğlu mutasarrıflığı, Balkan savaşında 4. Tümen kumandanlığı, 1912’de bağımsız Âsir mutasarrıflığı, Birinci Dünya savaşında Hicaz’da

Kolordu kumandanlığı görevlerinde bulundu. Kurtuluş savaşı başında, Kastamonu bölgesi kumandanlığından Adana bölgesi kumandanlığına getirildi (1921). 1922’de Tahran, 1926’da Kahire elçiliklerine tayin edildi. 1931’de C.H.P. Kars milletvekili seçildi ve ölümüne (1940) kadar bu görevde kaldı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment