Ansiklopedi Kimdir N Harfi

NİKETAS AKOMİNATOS

Bizans tarihçisi ve devlet adamıdır. (Frigya’da Khonai 12. yy. ortası-İznik 1216). Mikhael Akominatos’un kardeşi. Öğrenimini İstanbul’da ağabeyi ile birlikte yaptı. Genç yaşta yüksek memurluklarda bulundu. Philippopolis şehrini idare etti. Kamu işleriyle uğraştı, Angelos ve Komnenos’ların devrilmelerine şahit oldu. İstanbul’un Latinler tarafından alınmasından sonra İznik Rum imparatoru Laskaris’e sığındı. (1204). Yohannes Komnenos’dan başlayıp Flandre kontu Baudouin devrine kadar uzanan (1118-1206) yirmi bir ciltlik çok değerli bir tarih yazdı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment