Ansiklopedi Kimdir O-Ö Harfi

ÖMER ASIM AKSOY

Dilci ve folklorcudur. 1898 yılında Gaziantep’te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te bitirdikten sonra, Bir süre Halep ve Gaziantep’te posta ve telgraf memurluğu, Ticaret lisesinde Türkçe ve ticaret öğretmenliği yaptı. 1920-1921 yıllarında Gaziantep savunmasına katıldı. Kurtuluştan sonra Gaziantep’te çıkan Gazi sancak ve Halk Dili gazetelerinin başyazarlığını, ortaokulun ve Amerikan Koleji’nin Türkçe öğretmenliğini yaptı ve daha birçok görevlerde bulundu. 1925’te İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 1928 yılında mezun oldu. Savcılık, Avukatlık, Öğretmenlik, Halkevi Başkanlığı yaptı. 1935’te Gaziantep’ten milletvekili seçildi, bu görevi 1950 yılına kadar sürdü. 1941 yılında Türk Dil Kurumu Filoloji kolu başkanlığına, 1951’de bu kol ile derleme kolunun birleştirilmesinden meydana gelen derleme-tarama kolu başkanlığına getirildi. Bugün Türk Dil Kurumu genel yazmanıdır.

Eserleri: Gaziantep Dilinin Tetkiki (1933), Gaziantep Ağızında Sentaks Araştırmaları (1936), Halkevi Konuşmaları (1938), Deyimler, Takım Sözler, Meşhur Sözler (1940), Gaziantep Ağızından Atasözleri (1941), Tanıkları ile Tarama Sözlüğü (1943-1957) (5 cilt), Gaziantep Ağzı (1945-1946) (3 cilt), Söz Derleme Dergisi (1952-1957).

Yorum Ekle

Click here to post a comment