Ansiklopedi Kimdir O-Ö Harfi

OTTO ABETZ

Alman siyaset adamı (Schwetzingen 1903-Langenfeld 1958). Fransa ile Hitler Almanya’sı arasında dostça ilişkiler kurmak göreviyle kendisini Paris’e gönderen Hitler’in güvendiği adamlardan biri. Bu maksatla Brinon ve Jean Luchaire gibi Almanya taraftarları ile temas etti. Propaganda faaliyeti o dereceye vardı ki, Fransız hükumeti 1938’de kendisini sınır dışı etti. Resmi rolü, ancak Fransız-Alman mütarekesinden sonra 1940 haziranında başlar. Ribbentrop tarafından Paris’e alman işgal kuvvetlerine büyükelçi payesiyle gönderilen Abetz, bir resmi iş birliği zemini hazırlamakla görevlendirildi. Darlan ve Lava ile dostluk kurdu ve Hitler Reich’ının düşüncelerini onlara ileten bir çeşit resmi sözcü oldu. Fransa’nın kurtuluşundan az sonra tevkif edildi, bir Fransız askeri mahkemesi tarafından yirmi yıl kürek cezasına çarptırıldı (Temmuz 1949), 1955’te serbest bırakıldı. İsviçre’de kısa bir süre oturduktan sonra Almanya’ya döndü, Düsseldorf’a yerleşti, hatıralarını yazdı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment