Ansiklopedi Kimdir P Harfi

PABUÇÇU AHMED PAŞA

2. Mahmud devri kaptanıderyalarındandır. Rize’de doğmuştur. İstanbul’a geldiğinde bir süre Vefa hanında ayakkabı dikiciliği yaptığından Pabuççu unvanı ile anılır. Tersane hizmetine girdikten sonra, Seyyid Ali Paşa zamanında tersane çavuşu oldu, on beş yıl sonra başçavuş vekilliğine yükseldi. Yeniçeriliğin kaldırılmasında gösterdiği gayrete mükafat olarak baş ağa, sonra sırası ile tersane kethüda­sı (1827), kapıcıbaşı payesi ile Galata nazırı ve liman reisi oldu. Beylerbeylik rütbesi ile kaptanıderya olduğu zaman (Ocak 1829) on sekiz parçalık bir donanma ile Karadeniz’in muhafazasına çıktı. Dönüşte bir Rus gemisini esir alarak İstanbul’a getirdi. Bu dönüş sırasında üç ambarlı Mahmudiye kalyonu Arnavutköyü’nde Akıntıburnu civarında akıntı tesiriyle karaya oturunca üzüntüsünden hasta oldu ve 1830 yılında öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment