Ansiklopedi Kimdir P Harfi

PİERRE D’ AİLLY

Fransız rahibi ve ilahiyatçısıdır. 1350 yılında Compiegne’da doğmuştur. Navarre koleji başmüdürü, Paris üniversitesi şansölyesi, 4. Charles’ın papazı (1389), Puy (1395), sonra da Cambrai (1396) piskoposluğu, 1411’de kardinal oldu. En önemli eseri kilise ıslahatı üzerindedir (1416). Papalık teşkilatının ıslahını istedi ve ruhani meclisin Papaya üstünlüğünü savundu. 170’den fazla eser yazmıştır. İmago Mundi (Dünyanın Görünümü) adlı incelemesinde, dünyanın yuvarlaklığı meselesini de ele almış, bu bakımdan da Kristof Kolomb’un yeni dünyayı bulmasına yardımı dokunmuştur. Eskiçağın bazı Pythagoras’çıları gibi, Kopernik’ten önce, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü sezinlemiştir. 1420 yılında Avignon’da ölmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment