Ansiklopedi Kimdir R Harfi

RATİB AŞİR ACUDOĞU

Türk heykeltıraşıdır. 1891 yılında doğmuştur. İlk öğrenimini Mahmudiye rüştiyesinde, orta öğrenimini Ankara sultanisinde yaptı. 1922’de İstanbul Sanayii Nefise mektebini bitirerek Almanya’ya gitti, Münih akademisinde profesör Blecker’in atelyesinde çalıştı. Bir süre sonra, ünlü Fransız heykel ustası Aristide Maillol’ün yönetimi altında çalışmak üzere Paris’e gelen Ratib, o ustanın ders vermediğini öğrendi ve kendi başına çalışmaya başladı. Bu çalışmalarda Maillol’ün Bourdelle’in etkileri seziliyordu. 1925’te İstanbul G.S. akademesinde açılan bir Avrupa yarışmasını kazandı. Yine Paris’e gitti. Bu sefer Jullian özel akademisine yazılarak Bouchard ve Landowsky’nin yönetiminde başarı ile çalıştı. Bu çalışmalara paralel olarak çok sevdiği usta Antoine Böurdelle ile ilişkiler kurdu ve uzunca süre bu büyük heykeltıraşın öğütlerinden faydalandı. 1928’de yurda döndü ve ağır bir tempo ile çalışmaya, değerli eserler vermeğe başladı. Her eseri ağır, uzun bir gayretin mahsulü idi. 1958 yılında İstanbul’da vefat etti. Az sayıda bıraktığı eserler şunlardır: Fahriye Yen Büstü (İstanbul Resim ve Heykel müzesi). Kubilay Anıtı (Menemen). İnönü Anıtı (Erzincan). Atatürk Anıtları (Bolu, Ankara).

Yorum Ekle

Click here to post a comment