Ansiklopedi Kimdir R Harfi

ROBERT ADAMSON

İskoçya’lı filozoftur. 1852 yılında Edingburg’da doğmuştur. Edinburgh ve Manchester (1876-1893), Aberdeen (1893- 1895) ve Glasgow (1895-1902) üniversitelerinde ders verdi. Encyclopedia Britannica ve Mind’da birçok makale yayımladı, Bacon (1876), Kanı (1879), Fichte (1881), The Development of Modern Philosaphy (Modern Felsefenin Gelişmesi) [1903], The Development of Greek Philosophy (Grek Felsefesinin Gelişmesi) [1908] üzerinde araştırmalar yaptı. Kant”ınkine benzer bir tenkitçilikten hareket eden Adamson, hayatının sonuna doğru, Benrand Russell’inkini andıran bir tenkitçi gerçekçiliğe vardı. 1902 yılında Glasgow’da yaşamını yitirdi.

Yorum Ekle

Click here to post a comment