Ansiklopedi Kimdir R Harfi

RODOSİZADE AHMED FETHİ PAŞA

Tanzimat devri devlet adamlarındandır. 1801 yılında doğmuştur. Enderun’da yetişmiştir. Yeni kurulan askeri teşkilata er olarak girdi, birkaç yıl sonra subay oldu. Avusturya’ya, önce geçici, bir yıl sonra daimî elçi tayin edildi. Londra ve Paris’te de elçilik yaptı. İngiltere Kraliçesi Viktorya’nın taç giyme töreninde Osmanlı Devleti’ni temsil etti. Meclis-ı Vala üyesi, Ticaret nazırı oldu. 1840’ta 2. Mahmud’un kızı Atiye Sultan ile evlendi. 1852’de Mühimmatı Harbiye nazırı ve Tophane müşiri oldu. İkinci defa Tophane müşiri iken 1854 yılında İstanbul’da öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment