Ansiklopedi Kimdir R Harfi

RODOSLU ALİ PAŞA

(Ahmed Ali Remzi Paşa da denir) Türk hekimidir. Tıbbiyenin 1858 yılı binbaşı rütbesi ile mezunlarındandır. Mektebi bitirdikten sonra öğretimde kaldı, iç hastalıkları ve müfredat muallim muavinliği yaptı. Ders nazırlığına tayin olundu ve rütbesi paşalığa çıkarıldı.

Hekimliğin Türkçe okutulmasının öncülerindendi. Tıbbın değişik dallarından başka geniş bilgi sahibi olmasından ötürü kendisine Ayaklı kütüphane adı takılmıştı. İki ciltlik Müfredatı Tıp adlı kitabı yazmıştır. Ömrünün sonunda gözleri kör olmuştu. 1889 yılında İstanbul’da öldü, Eyüp’te yatar.

Yorum Ekle

Click here to post a comment