Ansiklopedi Kimdir S Harfi

ŞEREF AKDİK

Türk ressamıdır. 1902 yılında doğmuştur. Hattat Kâmil Akdik’in oğludur. Sanayi-i Nefise mektebinde öğrenimini bitirdikten sonra (1924), kendi neslinden bir grup genç ressamla beraber Paris’e giderek Jullian akademisine yazıldı. Paul Albert Laurens atelyesine devam etti. Yurda dönüşünde (1928) Güzel Sanatlar birliğinin sergilerine, Ankara Devlet sergilerine katıldı, özel sergiler de açtı. Liselerde ve Güzel Sanatlar akademisinde öğretmenlik yaptı.

Sanat hayatının başından beri uyguladığı görüşe bağlı kaldı. Gerçekçilik, modele bağlılık, yarı empresyonist bir palet. Akdik, resim sanatının her türünü deneyerek büyük çapta kompozisyonlar, natürmortlar, peyzaj ve portreler meydana getirdi. Sayıca çok zengin olan tabloları arasında en başarılı olanlar peyzajlardır. Bu türde Şeref Akdik, kendinden önce gelen neslin (İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feyhaman Duran vd.) çizgisinden pek ayrılmamakla beraber, başarılı bir içtenlik gösterdi. Akdik, 7nci Devlet Resim ve Heykel sergisinin birincilik mükafatını kazanmıştır. İstanbul Resim ve Heykel müzesinde, diğer müze ve galerilerde, Ankara Milli kütüphane galerisinde ve birçok özel koleksiyonda eserleri vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment