Ansiklopedi Kimdir T Harfi

TATAR AHMED FEVZİ PAŞA

Osmanlı devlet adamıdır. 1839 yılında doğmuştur. Öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1864’ te kurmay yüzbaşı olarak isyan halindeki Yemen’e gönderildi. Burada yirmi yıl kaldı. 1882’de feriklikle Yemen valisi ve Yedinci ordu, 1886’da da Hicaz kumandanı oldu. 1889’da Sana’yı muhasaradan ve Kızıldeniz sahilini eşkıyadan kurtardı ama düzeni sağlayamadı. 1898’de Bağdat vali ve kumandanlığına gönderildi. Yemen ayaklanması, Zeydi imamı Yahya Hamidüddin’in Sana’yı zapt etmesiyle bitti. Ancak kırk beş bin kişilik bir kuvvetle harekete geçen müşir Ahmed Feyzi Paşa bir süre sonra şehri geri aldı. İsyanları önlemekte, asayişi teminde başarı gösterdi. Yemen’de bulunduğu sırada ikinci Meşrutiyetin ilanını, bir ayaklanmadan çekindiği için halktan saklamak zorunda kaldı. Aldığı tedbirler sayesinde haber halk arasında hadisesiz yayıldı. Meşrutiyetin ilanı ile Yemen’den gelen mebusların hükumeti zorlamaları ve imam Yahya’nın İstanbul’a gönderdiği heyetin baskısı, Ahmed Feyzi Paşa’nın azline ve İstanbul’a dönüp emekliye sevkine sebep oldu. 1914 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment