Ansiklopedi Kimdir T Harfi

TURŞUCUZADE AHMED MUHTAR EFENDİ

Osmanlı Şeyhülislamlarındandır. 1822 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lütfipaşa medresesine tayin edildi. İstanbul mahkemesi bab naibi, daha sonra mahfel şeriatçısı, Mektebi Mülkiye fıkıh hocası oldu. 1866’da haremeyn-i muhteremeyn payesini aldı. 1867’de Galata kadısı oldu. Şehzade Yusuf İzzeddin Efendinin Uç yıl kadar hocalığını yaptı. 1868’de Divanı Ahkamı Adliye üyesi seçildi.

Ahmed Muhtar Efendinin Şeyhülislamlığa tayını 6 Kasım 1872’dir, 1874’te bu makamdan ayrıldı. Şeyhülislamların Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinden seçilmesi gerekirken, ilmi ve dürüstlüğü sebebi ile bu mevkii aşıp tayini hoşnutsuzluğa sebep oldu. Os­mani ve Mecidi nişanlarını almıştı. Şeyhülislamlığı sırasında kadı naipleri için imtihan açarak bu makama bir düzen vermeğe çalıştı. Ayasofya içindeki medrese onun zamanında yapıldı. 1875 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment