Ansiklopedi Kimdir U-Ü Harfi

URYANİZADE AHMED ESAD EFENDİ

Osmanlı şeyhülislamıdır. 1814 yılında İstanbul’da doğmuştur. Hoca Abdullah Efendi ve Ahıska’lı Hoca İsmail Efendi’den edebi şer’i ve akli bilgiler üzerine ders gördü. Hattat Emin Beyzade Abdülkadir Beyden yazı dersi aldı. Fetvahanede yazıcı oldu. Üsküdar kadısı, sonra Edirne ve Medine kadısı oldu, aynı zamanda Peygamber’in türbesini onarmaya memur edildi. İstanbul’a geldiği zaman Tetkikatı Şer’iye meclisi üyeliğine seçildi. 1866’da İstanbul kadısı oldu meclis üyeliğini de muhafaza etti. 7 Aralık 1878’de şeyhülislamlığa getirildi ve bu makamda on seneden fazla kaldı. Murassa Osmani ve murassa Mecidi nişanları almıştı. 1889 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment