Ansiklopedi Kimdir U-Ü Harfi

UŞAKİZADE ABDULLH EFENDİ

Nakibüleşraf. 1680’de müderris oldu. Meşhur Müftü Seyit Feyzullah Efendi kendisini baş müsevvit olarak yanına aldı. 1712’de nakibüleşraf oldu. Bu vazifede yedi yıl kaldı. Nakiplikten azledilirken Kili, Boğazhisarı ve Bayındır arpalık olarak kendisine verildi. Abdullah Efendi, önce 1719 ve sonra 1726’da iki kere fiilen Rumeli kazaskerliğine getirildi. İki tayin arasında ise Ayıntab arpalığı tahsisat ile geçindi. 1726 yılında vebadan öldü. Şiirde Nesib mahlasını kullanırdı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment