Ansiklopedi Kimdir V Harfi

VİKTOR ADLER

Avusturya’lı musevi siyaset adamıdır. 1852 yılında Prag’da doğmuştur. Engels, Kautsky ve Liebknecht ile birlikte alman sosyalizminin önderlerinden biri. Avusturya krallığının bütün sosyalist kuruluşlarını tek partide birleştirmek için çaba gösterdi ve Hainfeld kongresinde bunu başardı (1889). Sosyal Demokrat işçi partisinin yönetim komitesi üyesi iken, Viyana’da günlük Arbeiterzeilung’u (işçilerin Gazetesi) kurdu (1893). Viyana Reichsrat’ıua adaylığını koydu, musevi aleyhtarları tarafından daima yenilgiye uğratıldı. 1905’te Reichenberg’den (Bohemya) milletvekili seçildikten sonra, işçi partisinin başına geçerek, seçimle meydana gelen meclislere tek dereceli genel oy usulünün uygulanması için savaştı. Atılgan, nükteli bir hatip ve Viyanalı Yahudi düşmanlarının başlıca hasmı idi. Milletlerarası birlik akımında büyük bir rolü oldu.

Yorum Ekle

Click here to post a comment