Ansiklopedi Kimdir V Harfi

VLADİMİR VİKTOROVİÇ ADORATSKİ

Vladimir Viktoroviç Adoratski, Marksçı ve nazariyecidir.1878 ile 1945 yılları arasında yaşamıştır. 1905 ayaklanmasına Bolşeviklerin safında katıldı ve Astrakhan hükümetine sürgün gönderildi. 1917’den sonra S.S.C.B. Bilimler Akademisinin Lenin Enstitüsü müdürü oldu. Marx, Engels ve Lenin’in eserlerinin yayımını yönetti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment