Ansiklopedi Kimdir W Harfi

WİLHEM HERMAN ABİCH

Alman tabiat bilgini (Berlin 1806-Graz 1886). Uzun yıllar Dorpat (Şimdi Estonya’da Tartu) üniversitesinde öğretim üyeliğinde bulundu. Kafkasya’da ve Doğu Anadolu’da araştırma gezileri yaptı. Yer şekillerine, toprak yapısına, bitki örtüsüne dair eserler yazdı. Bunlar arasında en tanınmışı Geologlsche Forschungen in den Kaukosische Landern (Kafkas Memleketlerinde Jeolojik Araştırmalar)’dır. [3 cilt, Viyana 1878-1887]

Yorum Ekle

Click here to post a comment