Ansiklopedi Kimdir W Harfi

WİLLİAM ADAMS

İngiliz denizcidir. Kent’le Gillingham’da 1524 yılında doğmuştur. 1600 yılı Nisan ayında, gemisiyle Kiusiu’da bir limana sığınmak zorunda kaldı, esir edildi, Osaka’ya gönderildi. Müşavir olarak Şogun İyeyasu’nun hizmetine girdi, ölünceye kadar Japonya’da kaldı. 1616’da ve 1617’de Japonlar hesabına, Siam’a ve Koşinşin’e iki yolculuk yaptı. 1620 yılında Japonya’da öldükten sonra Edo’nun (bugünkü Tokyo) bir sokağına hatırasına hürmeten, Anjin-Şo yani Kılavuz sokağı adı verildi. İlgi çekici mektupları vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment