Ansiklopedi Kimdir W Harfi

WİLLİAM HARRİSON AİNSWORTH

İngiliz yazarıdır. 1805 yılında Manchester’da doğmuştur. İnanılmayacak maceralarla dolu kırka yakın roman yazdı. İlk büyük başarısını, kahramanı haydut Dick Turpin olan Rookwood adlı romanı ile (1834) kazandı. Öbür macera romanı Jack Sheppard’ın (1839) gürültüye sebep olması üzerine tarihi romana döndü. Walter Scot’un başarısız bir taklitçisi olarak, bu türde, şu eserleri verdi: The Tower of London (Londra Kulesi) [1840] (Cruikshank’ın garip desenleriyle resimlenmiştir). Old St. Paul’s (ihtiyar Aziz Paulus) (1841]. Windsor Castle (Windsor Şatosu) [1843]. 1882 yılında Reigate’da öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment