Ansiklopedi Kimdir Y Harfi

YAHNİKAPAN ABDÜLKERİM PAŞA

Osmanlı Veziri. Beyazıt medresesinde kalırken imaret yemeklerine düşkünlüğü sebebiyle Yahnikapan lakabı verilmiştir. Beyazıt camiinde hatiplik etti, defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa yoluyla Maliye’ye girdi. 1622’de başdefterdar oldu, daha sonra defterdarlığına vezaret de eklendi. 4. Murad zamanındaki sipahi ayaklanmasında azledildi, hapiste iken malını söyletmek için yapılan işkence sebebiyle 1625’te öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment