Ansiklopedi Gazeteci Kimdir Meslekler Milletvekili Siyasetçi Y Harfi Yazar

Yunus Nadi Abalıoğlu

Cumhuriyet gazetesi kurucusu olan Türk gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu.1880 yılında Fethiye’de doğdu, Abalızade Halil Efendinin oğludur. İlk  öğrenimini Fethiye’de gördü. Sonra Rodos adasında Süleymaniye medresesinde okudu. İstanbul’a gelince bir süre Galatasaray sultanisine ve Hukuk mektebine gitti.

Yirmi yaşında Malumat gazetesinde yazı yazmaya başladı. Bir yıl kadar sonra, istibdat aleyhine gizli bir demek kuranlar arasında bulunmak suçu ile üç yıl hapse mahkum olarak Midilli kalesine gönderildi (1901). Ceza süresini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek ikdam ve Tasviri Efkar gazetelerinde yazılar yazdı. Selanik’te ittihat ve Terakki fırkası organı olan Rumeli gazetesinde başyazar oldu (1910). Mebusan meclisinin ikinci seçim döneminde Aydın mebusuydu. Tekrar Tasviri Efkar gazetesinde çalıştı. Yeni Gün gazetesini kurdu (1918). Mütareke döneminin kötü akımları ile savaştı, Kurtuluş savaşını destekleyici yayım yaptı. Gazetesini kapatmak zorunda kalarak İstanbul’dan kaçtı, basımevi ile birlikte Ankara’ya gitti.

Türkiye Büyük Millet meclisinin birinci döneminde Muğla mebusu seçildi (1920). Gazeteyi Ankara’da çıkarmakla birlikte 1924 mayısında İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu, Atatürk devrimlerini destekledi. T.B.M. meclisinin altıncı dönemi sonuna kadar Muğla milletvekili kaldı. Kurtuluş savaşı üzerine hatıraları ölümünden sonra basılmıştır. İhtilal ve İnkılab-ı Osmani (1908), 40 Saat «Graf Zeplin> ile Havada (1930), Ankara’nın ilk Günleri (1955), Babıali’nin Milli Hareketi Dağıtmak ve Mustafa Kemal’i Tevkif Etmek Teşebbüsü, Ali Galip Hadisesi (1955), Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve isyanlar (1955), Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti (1955) adlı eserleri vardır. Yunus Nadi Armağanı, ailesi tarafından tesis edilmiştir. Gazeteci Nadir Nadi  ve Doğan Nadi oğullarıdır.

1945 Yılında İsviçre’de hayatını kaybetti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment