A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKTİNİK

Çeşitli maddelerde kimyevi etki meydana getiren ışınımlar için kullanılır. (Bu ışınımlara kimyasal ışınımlar da denir).

Yorum Ekle

Click here to post a comment