A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKTÜER

İstatistiklere ve ihtimallere dayanarak gelecek zarar hesapları yapan sigorta uzmanı.

Karşılaşılacak veya ödenecek, hesaplanabilir bir rizikonun söz konusu olduğu durumlarda, maliye veya sigorta kurumları aktüer’lere başvurur. Mesela maliye alanında, aktüerler amortisman nispetlerini tespit ederler. Sigortacılıkta ise, ölüm ihtimali cetvellerini hazırlarlar. Aktüerlerin hesaplarının başlangıç noktası büyük sayılar kanunundan çıkartılmış prensiplerdir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment