A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKVARYUM

Tatlı veya tuzlu su hayvanı ve bitkilerin beslendiği kap.

Bir akvaryumun maksada uygun olması için, içinde yaşayan hayvan ve bitkilerin arasında biyolojik bakımdan denge sağlamak lazımdır. Bazı sıhhat kurallarına uymak şartı ile suyun hiç değiştirilmemesi gerekir. Akvaryumun dibine ince, iyi yıkanmış kumla örtülü bir kat killi toprak konur, başka süsler de ilave edilebilir. Bu toprak birkaç bitkiyi yaşatmak için yeterlidir (suoku v.b.). Fakat akvaryumda suni veya tabii bir aydınlatma tertibatı olması şarttır. Eğer bitkilerin gelişmesi normal ise, bir havalandırıcı koymağa lüzum yoktur.

Suyun ısısı, türlere göre değişir. Isı bir elektrik direnciyle temin edilir. Bazı balıklar ısı değişmelerinden çok müteessir olurlar, bazılarını ise bu değişme etkilemez. Akvaryumlarda en çok melek balığı, siyam kavgacı balığı, türlü sazanlar beslenir. Balıklara canlı yem vermeli (kurtlar, supireleri gibi}, fakat bunu aşırı dereceye vardırmamalıdır. Suyu da balıkların artıklarından temizlemelidir. Akvaryumda hayat şartları iyi olduğu zaman balıkların üremesi beklenebilir.

Büyük araştırma akvaryumları pek tanınmayan birçok türün yetiştirilmesine, bu türlerin bulundukları bölgenin iklimine alıştırılmasına, birçok ender ve ilgi çekici balığın halka gösterilmesine yarar. En meşhur akvaryum, Napoli akvaryumudur. Bundan başka, Paris’te, TrocadCro’da ve France d’Outre-Mer müzesinde de vardır. Bütün deniz laboratuvarlarında özel olarak hazırlanmış akvaryumlar bulunur. Monaco Okyanus müzesindeki akvaryum çok ilgi çekicidir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment