A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKYARNAZ

Adana ovasının Akdeniz kıyısında iki sığ göl. Bunlardan Akyatan gölü Seyhan ve Ceyhan ağızları arasındadır ve yüksek kumulların kapladığı, kapı denilen bir dil ile denizden ayrılır ve Karataş batısında genişçe bir ayakla denize ulaşır. Doğudaki Akyayan gölü ise, Ceyhan yatağının güneyindedir ve alçak kumulların yayıldığı bir dil ile denizden ayrılır. Bu göllerden balıkçılıkta faydalanılır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment