Ansiklopedi G-Ğ Harfi Nedir?

Güzel Sanatlar akademisi (Academie des Beaux-arts)

Enstitü kurulduğu sırada (1795) yazarlar ve sanatçılar, edebiyat ve güzel sanatlar kısmı içinde bir araya getirilmişlerdi.1816’da kısımlar tekrar akademi adını aldı ve sanatçılar yazarlardan ayrıldı. Güzel Sanatlar Akademisi, Roma’daki Fransız akademisini kontrol eder, yarışmalar düzenler öğrencilerin çalışmalarını inceler ve bu konuda görüşlerini belirtir. Her yıl, genel bir toplantıda birincilik kazananların kimliği açıklanır ve bu vesileyle, opera orkestrası tarafından bir konser verilir. Akademinin, Madrid’­ deki Casa Velazquez’e karsı da buna benzer bir görevi vardır. Güzel Sanatlar akademisinde, altı kısma ayrılmış elli üye bulunur. Üyelerin on dördü resimi sekizi heykel, sekizi mimarlık, dördü gravür, altısı müzik, onu serbest üyelik (sanat yazarları, tenkitçiler, sanat severler) kısımlarındadır. Daimî sekreter bu sonuncu kısımda yer alır. Ayrıca Akademi’nin, on yabancı üyesi, elli yabancı veya Fransız yazışma üyesi vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment