Ansiklopedi I-İ Harfi Nedir?

İspanya Kraliyet akademisi (Real Academia Espanola)

1713’te 5. Felipe’nin himayesinde kurulan ve bir yıl sonra bu kral tarafından statüsü resmen kabul edilen bu akademinin amacı, İspanyol dilinin kelimelerini en arı şekilleriyle tespit etmek ve geliştirmektir. Başlangıçta, Akademinin yirmi dört üyesi vardı. Daha sonra üye sayısı otuz altıya çıkarıldı ve buna otuz da yabancı yazışma üyesi eklendi. Akademi’nin yayımlamış olduğu edebi çalışmalar arasında ünlü Diccionario de Atttoricades (Otoriteler Lügatı) [6 C. 1726-1739], Lope de Vega’nın külliyatının güzel bir baskısı (15 C., 1890.), Cervantes külliyatının ilk baskısının tıpkıbasımı ve özellikle Kısa Lügat’ının ardı ardına yapılan baskıları sayılabilir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment