Ansiklopedi M Harfi Nedir?

Manevi ve Siyasi ilimler akademisi (Academie des Sciences Morales et Politiques)

Bu akademi, milli Convention tarafından, 1795 yılında, Enstitünün teşkil edildiği sırada kuruldu. Asli üyelerin sayısı kırkı (bunların biri daimî sekreterdir) bulur ve bu üyeler beş kısma dağılmıştır. Felsefe, ahlak, yasama, amme hukuku ve hukuk ilmi, siyasi ekonomi, istatistik ve maliye, coğrafya ve tarih. Akademi saflarında ayrıca on serbest üye, on iki yabancı ortak üye ve altmış yazışma ü­yesi yer almıştır. Manevi ilimler akademisinin birçok yayını arasından örnek olarak şu ikisini sayabiliriz. Catalogue des Actes de François 1 (François 1 Kararnamelerinin kataloğu) ve Ordomances des Rois de Fran­ce (Fransa Krallarının talimatnameleri).

Yorum Ekle

Click here to post a comment